Kartoffeldyrkning i 5 generationer.

Historien om Storøhage Kartofler A/S

I år 1900 forpagtede Søren og Maren Andreasen 34 tdr. land uopdyrket lammefjordsjord ved Storøen. Da det var småt med penge, blev det første hus en jordhytte med et rum, som forældre og syv børn måtte deles om. Udenfor hytten blev der bygget et lille fyrhus, hvori der blev opstillet et komfur.

I 1917 blev gården Storøhage bygget, og det som startede småt, var nu en stor gård./

 

Sønnen, Frode Andreasen, overtog i 1934 Storøhage. I mellemtiden var gården vokset til 54 tdr. land, hvor der blev dyrket kartofler, gulerødder, korn og græs. Allerede dengang var man klar over, hvor vigtigt det var ikke at udpine jorden, som sker, hvis der dyrkes samme afgrøder år efter år.

I 1964 overtog Sørens barnebarn, Jørgen Andreasen, gården, og han begyndte at pakke kartoflerne og bringe dem ud til forskellige købmænd. Denne del af driften overtog Sørens Andreasens oldebarn, Svend Anker Nielsen, i 1974. Et andet oldebarn, Søren Andreasen, købte i 1979 gården Storøhage af sin fader.

Søren Andreasen driver i dag Storøhage, mens Sv. Anker Nielsen driver Storøhage Kartofler, hjemmehørende på en ca. 100 ha. stor gård, der drives selvstændigt, men med et velfungerende maskinsamarbejde. Alle kartoflerne fra Storøhage bliver pakket og solgt af Storøhage Kartofler.

I april 2000 overtog Storøhage Kartofler gården Skjoldslyst i Fårevejle Stationsby. Her bor idag medejer Stine Anker Skov og hendes mand Morten Anker Skov, som begge arbejder på Storøhage Kartofler.

Hos Storøhage Kartofler dyrker man i dag kartofler med 5 års sædskifte og gulerødder med 6 års skifte. I de mellemliggende år dyrkes der på skift hvidkål, rødkål, frøgræs og korn. Hovedindtægten kommer dog fra pakkeriet, hvor kartoflerne bliver forarbejdede og distribueret. Endvidere sælges gulerødder og andre grøntsager i sæson, se mere under produkter.

1. januar 2001 blev Storøhage Kartofler aktieselskab, som led i et generationsskifte. Bestyrelsen består af: Sv. Anker Nielsen, Merete Anker Nielsen, Stine Anker Skov og Peter Anker Nielsen.

I oktober 2005 er Pernille og Peter Anker Nielsen flyttet ind på gården på Storøhagevej 17, mens Merete og Svend Anker Nielsen er flyttet ind i deres nye hus ved siden af gården.

1. januar 2010 overtog Storøhage Kartofler "Kildegården", som ligger på Hørve Lammefjord, ca. 5 km fra Storøhagevej 17, hvor vi ellers holder til.

1. januar 2015 overtog Storøhage Kartofler "Fjordgård", som ligger på Hørve Lammefjord. Herfra er der stalddørssalg - "Fjordgårdens grøntsager"

Pr. 1. januar 2016 driver Storøhage Kartofler ca. 340 hektar incl. forpagtninger.